Doradztwo HR

Doradztwo w zakresie wynagradzania jest najważniejszym obszarem naszej działalności. Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług związanych z analizą, budową i zarządzaniem wynagrodzeniami.

Każdy projekt realizujemy uwzględniając indywidualne potrzeby Klienta. Oprócz stosowania najnowszych światowych rozwiązań opracowujemy i wdrażamy własne narzędzia. Jesteśmy, między innymi, propagatorami systemu premiowania o nazwie bank premii, twórcami polskiego kwestionariusza badania satysfakcji z wynagrodzeń, narzędzia do oceny efektywności wynagradzania (Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool) oraz autorami polskiego modelu Total Rewards.

TutajSkontaktuj się z nami
Doradztwo HR
Tło

Badania HR

Monitorowanie tego, co dzieje się w firmie, jest najlepszym środkiem zapobiegania niepożądanym zjawiskom, takim jak spadek wydajności pracy czy odchodzenie z firmy cennych specjalistów. Trafnych i obiektywnych danych na ten temat dostarczyć mogą jedynie profesjonalne badania, pozwalające zidentyfikować obszary działania firmy, które wymagają poprawy.

W firmie Sedlak & Sedlak promujemy HR oparty na faktach. Jesteśmy przekonani co do konieczności opierania polityki personalnej na rzetelnej i aktualnej wiedzy zarówno z zewnątrz, jak i z wnętrza organizacji.

Więcej o Badaniach HR

Zakres badań

Narzędzia HR

 • Budowa systemu wynagradzania
  Właściwie skonstruowany system wynagradzania odgrywa kluczową rolę we wspieraniu i stymulowaniu proefektywnościowych zachowań pracowników, a co za...zobacz więcej
 • Audyt systemu wynagradzania
  Audyt potrzebny jest każdej firmie, która chce usprawnić działanie systemu wynagradzania. W wyniku przeprowadzonego przez nas audytu otrzymują Państwo...zobacz więcej
 • Wartościowanie stanowisk pracy i budowa tabeli płac
  Wartościowanie jest konieczne w przypadku przedsiębiorstw, które chcą uporządkować hierarchię stanowisk, zidentyfikować stanowiska kluczowe i ustalić...zobacz więcej
 • Budowa systemu premiowania
  System premiowania jest jednym z kluczowych narzędzi wpływania na efektywność pracowników. Oferujemy Państwu kompleksowy system premiowania dla całej firmy...zobacz więcej
 • Analiza porównawcza wynagrodzeń menedżerów
  Właściwe motywowanie menedżerów najwyższego szczebla ma bardzo duży wpływ na wyniki zarządzanej przez nich organizacji. Dlatego ważne jest, aby pakiet...zobacz więcej
 • Audyt równości płac
  Równe traktowanie w zatrudnieniu to jedna z kluczowych zasad prawa pracy. W ramach audytu sprawdzamy, czy w firmie nie występują różnice wynagrodzeń...zobacz więcej
 • Klubowy raport płacowy
  Raport klubowy powstaje w wyniku badania wynagrodzeń określonej grupy firm, zrzeszonej w tzw. klubie płacowym. Klub tworzą firmy z tej samej branży, regionu...zobacz więcej
Wiecej o doradztwie HR

Wskaźniki HR dla Twojej Firmy

Obecnie działy HR przywiązują coraz więcej uwagi do analityki i zarządzania efektywnością.

Jednocześnie to właśnie w tych obszarach HR-owcy czują się najmniej przygotowani. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i rozmowy z klientami stworzyliśmy narzędzie, które umożliwi Państwu ocenę efektywności zarządzania kadrami.

Zadaj pytanie

Wskaźniki HR to platforma umożliwiająca porównanie między firmami w takich obszarach jak:

Analiza Giełdowa

Analiza giełdowa

Poszukujesz analiz dotyczących wynagrodzeń prezesów, członków zarządów oraz członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW? Skorzystaj z naszych raportów giełdowych, dzięki czemu w łatwy sposób uzyskasz zagregowane dane oraz możliwość porównania z dowolnie wybranymi spółkami.

więcej
Dedykowane Warsztaty

Dedykowane warsztaty

Wybierając tę formę zajęć dostosują Państwo program szkolenia do własnych potrzeb. My realizujemy je według Państwa oczekiwań i wytycznych.

Zadaj pytanie
kalendarz wydarzeń
 • Systemy premiowania
 • Systemy premiowania w praktyce
 • Wprowadzenie do wynagradzania pracowników sprzedaży
 • Łączne korzyści z pracy. Polski model Total Rewards
 • Wprowadzenie do wynagradzania
 • Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla
 • Zarządzanie efektywnością wynagrodzeń
 • Psychologiczne pułapki wynagradzania
 • Jak opracować dobry regulamin wynagradzania i premiowania?