Społeczna odpowiedzialność

Biegający HR-owcy

Biegający HR-owcy to program stworzony w celu propagowania aktywnego stylu życia. Każdy pracownik działu HR, który może udokumentować ukończenie w ciągu ostatnich dwóch lat oficjalnego biegu jest uprawniony do skorzystania ze specjalnych ofert cenowych na zakup produktów Sedlak & Sedlak. Szczegóły programu znajdują się tutaj. Aby dawać dobry przykład reprezentacja Sedlak & Sedlak co roku bierze udział w maratonach i półmaratonach, np Kraków Business Run.

Działanie edukacyjne

Zarządzanie wynagrodzeniami to jedna z najważniejszych funkcji działów HR. Mimo to, w Polsce ciągle brakuje instytucji zajmujących się propagowaniem wiedzy w tym zakresie. Nasza firma stara się zapełnić tę lukę podejmując szereg aktywności promujących wiedzę o wynagrodzeniach:
  • wydaliśmy 11 książek o tematyce HR,
  • organizujemy Krakowskie Forum Wynagrodzeń,
  • prowadzimy portale wynagrodzenia.pl i rynekpracy.pl,
  • występujemy na konferencjach branżowych,
  • uczestniczymy w spotkaniach ze studentami,
  • pomagamy w badaniach naukowych.

Pomoc potrzebującym

Co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, nasi pracownicy kompletują paczki z żywnością, kosmetykami, środkami czystości i zabawkami, które wręczają potrzebującym rodzinom.

Usługi odpowiedzialne społecznie

W ofercie Sedlak & Sedlak znajdują się usługi, których funkcją jest przeciwdziałanie negatywnym społecznie zjawiskom takim jaki mobbing w miejscu pracy czy występowanie dyskryminacji w firmie. Prowadzimy także warsztaty oraz prelekcje na temat przeciwdziałaniu dyskryminacji płacowej. Wobec organizacji pożytku publicznego wykonujemy usługi pro-bono.