Strona główna

Publikacje

Autor: K. Kulikowski

Tytuł: Zarządzanie efektywnością wynagrodzeń

Wydawnictwo: Sedlak & Sedlak, Kraków 2020

Zakup publikację

Autor: Piotr Sedlak

Tytuł: Jak wynagradzać pracowników w start‑upach i małych firmach

Wydawnictwo: OnePress, 2017

Autor: Kazimierz Sedlak

Tytuł: Łączne korzyści z pracy. Polski model Total Rewards

Wydawnictwo: Sedlak & Sedlak, Kraków 2015

Zakup publikację

Autor: Kazimierz Sedlak

Tytuł: Poradnik motywowania. Pracownik to nie automat na monety

Wydawnictwo: Sedlak & Sedlak, Kraków_2014

Zakup publikację

Autor: Grzegorz Spólnik Patrycja Grzesińska

Tytuł: Jak wynagradzać pracowników sprzedaży

Wydawnictwo: Sedlak & Sedlak, Kraków_2013

Zakup publikację

Autor: Joanna Kłosowska

Tytuł: Pieniądze to nie wszystko - Rola benefitów w procesie wynagradzania

Wydawnictwo: Sedlak & Sedlak, Kraków 2011

Zakup publikację

Autor: Kazimierz Sedlak

Tytuł: Tajniki HR - najlepsze praktyki wynagradzania i rekrutacji

Wydawnictwo: Sedlak & Sedlak, Kraków_2010

Autor: Kazimierz Sedlak

Tytuł: Krytyczna analiza systemu raportowania o wynagrodzeniach i programach motywacyjnych w polskich spółkach giełdowych, w: Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 5

Autor: Kazimierz Sedlak

Tytuł: Bank premii jako narzędzie zwiększające efektywność systemów wynagrodzeń, [w:] Borkowska S. (red.) Systemy wysoce efektywnej pracy

Wydawnictwo: Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2007, s. 228-238

Autor: Kazimierz Sedlak Zbigniew Nęcki

Tytuł: Negocjacje w biznesie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków_1995

Autor: Kazimierz Sedlak

Tytuł: Jak skutecznie wynagradzać pracowników

Wydawnictwo: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków_1997

Autor: Kazimierz Sedlak

Tytuł: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników

Wydawnictwo: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków_1995

Autor: Kazimierz Sedlak

Tytuł: Aby osiągnąć cel

Wydawnictwo: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków_1995

Autor: Kazimierz Sedlak

Tytuł: Polubić biznes

Wydawnictwo: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków_1994

Autor: Kazimierz Sedlak

Tytuł: Strategie w biznesie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków_1993