Szkolenia i konferencje

Forum Dobrych Praktyk Płacowych

Forum Dobrych Praktyk Płacowych to inicjatywa mająca na celu integrowanie w lokalnych środowiskach specjalistów zajmujących się wynagrodzeniami. Dzięki systematycznym spotkaniom uczestnicy mają okazję wymienić się doświadczeniami, a także zapoznać się z nowymi trendami w wynagradzaniu.