„Są rzeczy na niebie i na ziemi, o których się filozofom nie śniło”

(W.Shakespeare)

Czy Szekspir miał na myśli wynagrodzenia? Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2017

Obejrzyj
Szkolenia i konferencje

Forum Dobrych Praktyk Płacowych

Forum Dobrych Praktyk Płacowych to inicjatywa mająca na celu integrowanie w lokalnych środowiskach specjalistów zajmujących się wynagrodzeniami. Dzięki systematycznym spotkaniom uczestnicy mają okazję wymienić się doświadczeniami, a także zapoznać się z nowymi trendami w wynagradzaniu.