Badania HR

Badanie satysfakcji z wynagrodzenia

Wynagrodzenie jest podstawowym motywatorem skłaniającym ludzi do podejmowania pracy, angażowania się w nią, a także jej zmiany. Jest ono również istotnym wymiarem funkcjonowania dla samej firmy. Satysfakcja z wynagrodzenia jest natomiast zazwyczaj najniżej ocenianym spośród wszystkich aspektów satysfakcji z pracy, co predysponuje ten obszar do pogłębionych analiz.  

Sedlak & Sedlak. Zawiera on pytania nawiązujące do następujących aspektów wynagradzania:
  • wysokość wynagrodzenia finansowego,
  • benefity i świadczenia dodatkowe,
  • podwyżki płacy,
  • ocena systemu płacowego,
  • zarządzanie płacami w firmie,
  • sprawiedliwość wynagrodzenia w odniesieniu do płac innych,
  • sprawiedliwość wynagrodzenia w odniesieniu własnego zaangażowania i kompetencji.


Zapraszamy do bliższego zapoznania się z badaniem satysfakcji z wynagrodzenia.

dowiedz się więcej


Więcej informacji na temat badań postaw pracowników przeczytają państwo na specjalistycznej platformie badaniaHR.pl