Strona główna

Wskaźniki HR

Obecnie działy HR przywiązują coraz więcej uwagi do analityki i zarządzania efektywnością. Jednocześnie to właśnie w tych obszarach HR-owcy czują się najmniej przygotowani. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i rozmowy z klientami stworzyliśmy narzędzie, które przy niewielkim nakładzie czasu umożliwi Państwu ocenę efektywności zarządzania kadrami.


Wskaźniki HR to platforma umożliwiająca porównanie między firmami w takich obszarach jak:

Uczestnicy badania uzupełniając prosty arkusz, otrzymują 43 najważniejsze wskaźniki, które mogą porównać z wynikami firm z branży, z regionu czy firm o podobnej wielkości.


Bardzo często proste miary efektywności pracowników są niewystarczającym argumentem dla zarządu lub działu finansowego. Platforma pozwala wesprzeć te oceny obiektywnymi analizami. Dodatkowo daje możliwość porównania efektywności i kosztów zarządzania personelem z innymi firmami. Zapraszamy do corocznego badania wskaźnikiHR w ramach którego mogą Państwo zmierzyć 43 wskaźniki.

dowiedz się więcej