Wartościowanie stanowisk pracy i budowa tabeli płac

Wartościowanie stanowisk to wycena wartości pracy na poszczególnych stanowiskach w organizacji. Polega ono na analizie i ocenie pracy według ustalonych kryteriów. Pozwala to na ustalenie wewnętrznych zależności między stanowiskami i ustalenie ich hierarchii. Wartościowanie jest ważnym elementem projektowania nowoczesnych systemów wynagradzania i zarządzania organizacją. Efektem końcowym projektu jest zbudowanie tabeli płac zasadniczych opartej na wynikach wartościowania oraz rynkowych stawkach płac. Korzyści:
  • uporządkowanie hierarchii stanowisk,
  • ilościowe uchwycenie różnic w trudności pracy na poszczególnych stanowiskach,
  • system wynagrodzeń wspierający cele biznesowe firmy,
  • tabela płac umożliwiająca różnicowanie wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
  • powiązanie wartości stanowisk z ich realną wartością rynkową.
W ramach współpracy proponujemy przeprowadzenie wartościowania stanowisk za pomocą dwóch metod:
  • metody analityczno-punktowej
  • lub rynkowego dopasowania stanowisk pracy do raportu płacowego Sedlak & Sedlak.
Szczegółowy opis usługi, jej przebieg oraz czas realizacji znajdą Państwo na wynagrodzenia.pl