Strona główna

Raporty płacowe

Raporty płacowe są kluczowym narzędziem realizacji polityki wynagrodzeń w organizacjach. Informacje w nich zawarte pozwalają zapoznać się z aktualnymi stawkami wynagrodzeń na rynku lokalnym i branżowym.

Jesteśmy najstarszą polską firmą badającą wynagrodzenia, a pierwszy raport opublikowaliśmy już w 1997 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło, a my stawiamy sobie coraz bardziej ambitne cele. Aktualnie wydajemy kilkanaście raportów rocznie. Nasza metodyka pozwala przygotować precyzyjne dane o wynagrodzeniach na różnorodnych stanowiskach i w różnych branżach. Co roku badamy wynagrodzenia ponad 200 000 pracowników zatrudnionych na blisko 700 stanowiskach, w ponad 500 firmach. W tej grupie coraz bardziej istotną rolę odgrywa branża IT, dla której badamy płace ponad 8 000 specjalistów. Co roku przygotowujemy co najmniej 2 nowe opracowania poświęcone różnym aspektom polityki płac. Wiemy bowiem, że polskie przedsiębiorstwa czeka wiele zmian w tym zakresie, a znajomość rynkowych stawek płac jest kluczem do ich wprowadzania.

Do naszych najważniejszych raportów należą:

Ponadto na indywidualne zamówienie przygotowujemy raporty specjalne (klubowe lub sponsorowane) monitorujące wynagrodzenia w różnych branżach, regionach czy na określonych stanowiskach.

Oprócz wydawania tradycyjnych raportów płacowych w ramach portalu wynagrodzenia.pl, prowadzimy również największe pozarządowe badanie płac (OBW).