Nasze portale

Portal wskaznikiHR.pl

Obecnie HR dąży do coraz większej profesjonalizacji m.in. poprzez ocenę efektywności zarządzania personelem. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i rozmowy z klientami stworzyliśmy narzędzie, które przy niewielkim nakładzie czasu umożliwi Państwu ocenę efektywności zarządzania kadrami.


Wskaźniki HR to platforma umożliwiająca porównanie między firmami w takich obszarach jak :


Uczestnicy badania uzupełniając prosty arkusz, otrzymują raport bazujący na 41 najważniejszych wskaźnikach, który mogą porównać z wynikami firm z branży, z regionu i o podobnej wielkości.


Bardzo często subiektywne oceny efektywności pracowników są niewystarczającym argumentem dla zarządu lub działu finansowego. Platforma wskaźnikiHR.pl pozwala wesprzeć te oceny obiektywnymi analizami. Dodatkowo daje możliwość porównania efektywności i kosztów zarządzania personelem z innymi firmami. Stosowanie mierników pozwoli wskazać obszary oszczędności w przedsiębiorstwie.
Co więcej, pomoże spojrzeć na wydatki związane z zasobami ludzkimi jak na inwestycję, co do której należy monitorować stopę zwrotu.