Doradztwo płacowe

Ocena konkurencyjności systemu wynagradzania

Dobrze prowadzona polityka wynagradzania to jeden z najważniejszych czynników wzrostu konkurencyjności firmy na rynku. Tylko to gwarantuje możliwość pozyskania i utrzymania najlepszych pracowników. W ramach współpracy oferujemy Państwu ocenę konkurencyjności systemu płac na tle innych organizacji. Podczas projektu przeanalizujemy nie tylko konkurencyjność pakietów wynagrodzeń, ale również politykę komunikacji z pracownikami oraz wykonamy badanie satysfakcji z wynagrodzenia.

Korzyści:
  • kompleksowa ocena systemu wynagradzania pod kątem konkurencyjności na rynku pracy,
  • ocena spójności polityki wynagradzania ze strategią biznesową organizacji,
  • ocena efektywności nakładów na wynagrodzenia,
  • zbadanie satysfakcji pracowników z pracy i poszczególnych składowych wynagrodzenia.


Szczegółowy opis usługi, jej przebieg oraz czas realizacji znajdą Państwo na wynagrodzenia.pl