Doradztwo płacowe

Ocena efektywności nakładów na wynagrodzenia

Badanie efektywności nakładów na wynagrodzenia pozwala sprawdzić skuteczność firmowego systemu wynagradzania. Służy do tego narzędzie Compensation Assessment Tool opracowane przez Sedlak & Sedlak. Aplikacja oblicza wskaźniki efektywności środków przeznaczanych na wynagrodzenia, a wszystkie analizy przygotują Państwo za pomocą „jednego kliknięcia”. Aplikacja pozwala również na wygenerowanie raportu szczegółowo opisującego efektywność wynagradzania na przestrzeni lat. Raport taki stanowi doskonały materiał do optymalizacji nakładów na płace i świadczenia.

Korzyści:
  • możliwość obliczenia 31 wskaźników efektywności wynagradzania,
  • możliwość sporządzenia analiz porównawczych dla dowolnych okresów czasu (kwartalne, roczne itp.),
  • możliwość porównania efektywności nakładów na wynagrodzenia różnych grup pracowników czy różnych działów,
  • możliwość przeanalizowania efektywności nakładów na poszczególne składowe wynagrodzenia (premie, prowizje itp.).