Szkolenia i konferencje

Krakowskie Forum Wynagrodzeń

Krakowskie Forum Wynagrodzeń to jedyne tak duże wydarzenie w Polsce poświęcone w całości tematyce wynagradzania. Podczas Forum specjaliści zajmujący się wynagrodzeniami dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Każda sesja kończy się pytaniami, co ułatwia lepsze przyswojenie prezentowanych rozwiązań. Tematyka KFW skupia się zawsze wokół najnowszych trendów wynagradzania. W środowisku HR, Krakowskie Forum Wynagrodzeń uchodzi za najlepszą konferencję poświęconą tej tematyce.

Sprawozdania z poprzednich edycji Krakowskiego Forum Wynagrodzeń:


Więcej informacji na stronie Krakowskiego Forum Wynagrodzeń