Szkolenia i konferencje

Kluby płacowe

Kluby płacowe są to cykliczne spotkania organizowane dla firm z danej branży bądź regionu. Celem jest wzajemna integracja oraz wymiana doświadczeń w zakresie polityki płacowej i dobrych praktyk HR. Spotkania organizowane są przez firmę Sedlak & Sedlak we współpracy z firmą, która podczas danego klubu płacowego pełni rolę gospodarza. Gospodarzem za każdym razem jest inna firma, co stwarza okazję do „przedstawienia się” pozostałym członkom klubu podczas prezentacji i wycieczki po zakładzie. Stałym elementem spotkania jest dyskusja uczestników o bieżących problemach i sytuacji na rynku pracy. Firma Sedlak & Sedlak przygotowuje prezentację na temat danych o wynagrodzeniach, praktykach i trendach obowiązujących na lokalnym i globalnym rynku pracy.

Spotkania klubowe dedykowane są firmom zainteresowanym udziałem w badaniach płacowych. Istnieje możliwość przygotowania analiz dedykowanych członkom klubu. Organizujemy spotkania m.in. dla firm z Mazowsza, Wielkopolski, Podkarpacia oraz dla firm ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Niepołomicach. Firmy, które chciałyby dołączyć do klubu płacowego zapraszamy do współpracy.