Wskaźniki HR

Inwestycje w kapitał ludzki

Zgadzamy się z powszechną opinią, że największym zasobem firmy są jej pracownicy. Żeby dobrze wykorzystać ich potencjał, musimy stale podnosić ich umiejętności i w sposób przemyślany inwestować w ich rozwój. Aby robić to skutecznie, warto porównać inwestycje w kapitał ludzki z innymi firmami poprzez takie wskaźniki jak:

otrzymujemy informację o efektywności szkoleń z których korzystamy. Zyskujemy również wiedzę o sposobie finansowania szkoleń przez konkurencję.


Więcej informacji na temat wszystkich najważniejszych wskaźników z obszaru zarządzania personelem znajdą Państwo na platformie wskaźnikiHR.plZapraszamy do corocznego badania wskaźnikiHR w ramach którego mogą Państwo zmierzyć 43 wskaźniki
(w tym 6 dotyczących inwestycji w kapitał ludzki).

dowiedz się więcej