Wskaźniki HR

Fluktuacja kadr

Fluktuacja kadr to jedna z największych bolączek przedsiębiorstw. Bardzo ważne jest monitorowanie jej kosztów oraz wpływu na ogólną sytuację przedsiębiorstwa. Większość HR-owców rozumie potrzebę utrzymania kluczowych pracowników. Jednocześnie mało kto bada wskaźniki takie jak:

Wskaźnik rotacji pracowników pokazuje stosunek liczby pracowników, którzy w ciągu badanego roku odeszli z firmy do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Porównując go ze wskaźnikiem powrotów do pracy i wskaźnikiem rezygnacji, zyskujemy pełniejszy obraz zjawiska fluktuacji pracowników i możemy skutecznie temu przeciwdziałać.

Szczegółowy opis 16 wskaźników dotyczących fluktuacji kadr znajdą Państwo na portalu: wskaźnikiHR.pl


Zapraszamy do corocznego badania wskaźnikiHR w ramach którego mogą Państwo zmierzyć 43 wskaźniki
(w tym 16 dotyczących fluktuacji kadr).

dowiedz się więcej