Doradztwo płacowe

Budowa systemu wynagradzania

Właściwie skonstruowany system wynagradzania odgrywa kluczową rolę we wspieraniu i stymulowaniu proefektywnościowych zachowań pracowników, a co za tym idzie – osiąganiu sukcesu przez organizację. Oferujemy Państwu realizację kompleksowego projektu usystematyzowania wynagrodzeń, zgodnego z Państwa strategią zarządzania oraz z aktualnymi przepisami prawa pracy. W toku prac przeprowadzimy analizy obecnego systemu, wartościowanie stanowisk pracy, opracujemy tabele płac oraz zaprojektujemy system premiowania.

Korzyści:
  • sprawiedliwy i przejrzysty system wynagradzania,
  • system ukierunkowany na realizację strategii przedsiębiorstwa,
  • system motywujący pracowników do osiągania wyznaczonych celów
  • system pozwalający monitorować efektywność pracy,
  • system dopasowany do bieżących tendencji i danych rynkowych.


Jeżeli chcą Państwo zmodyfikować obecny system wynagradzania lub zaprojektować nowy, zapraszamy do współpracy. Szczegółowy opis usługi, jej przebieg oraz czas realizacji znajdą Państwo na wynagrodzenia.pl