Doradztwo płacowe

Budowa systemu premiowania

System premiowania jest narzędziem mającym na celu motywowanie pracowników do realizacji określonych zadań. Właściwie skonstruowany pozwala zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz poprawić efektywność pracy. Kluczową kwestią jest ustalenie właściwych kryteriów premiowania. W ramach współpracy oferujemy Państwu opracowanie systemu premiowania dla całej organizacji lub dla wybranych pracowników/działów, np. handlowców, pracowników produkcyjnych czy inżynierów.

Korzyści:
  • kompleksowy system wynagradzania za efekty,
  • zwiększone bezpieczeństwo finansowe wynikające z elastyczności płacy zmiennej,
  • narzędzia wynagradzania łączące interesy pracowników z celami biznesowymi,
  • rozwiązania podnoszące efektywność budżetu płac,
  • system skutecznie promujący osoby osiągające najlepsze wyniki,
  • powiązanie wysokości wynagrodzeń z wynikami pracy.


Szczegółowy opis usługi, jej przebieg oraz czas realizacji znajdą Państwo na wynagrodzenia.pl