Badania HR

Badanie zaangażowania

Zaangażowany - skoncentrowany, zmotywowany, pełen energii i chęci do pracy pracownik jest niezwykle wartościowy dla każdej organizacji. Wyniki badań potwierdzają, że pracownicy charakteryzujący się wysokim „oddaniem pracy” są ważnym ogniwem sukcesu firmy.

Daan Van Knipenberg (2000) wskazuje, że silnie zaangażowany pracownik jest gotowy do podejmowania wysiłków w celu zwiększenia wydajności pracy. Może przez to wpływać na innych pracowników, podnosząc efektywność całego zespołu. Kevin Kurse (2012) zauważa, że zaangażowanie pracowników prowadzi do zwiększenia jakości i produktywności pracy, co skutkuje wyższą satysfakcją klientów, a to z kolei zwiększoną sprzedażą.

Poziom zaangażowania pracowników jest wypadkową starań zarówno ich samych, jak i pracodawcy. Aby skutecznie budować zaangażowanie w firmie trzeba mierzyć jego poziom oraz diagnozować zjawiska osłabiające przywiązanie do firmy i aktywność w pracy. W tym celu firma Sedlak Sedlak udostępnia kwestionariusz zaangażowania w pracę, pozwalający zbadać najważniejsze aspekty zaangażowania w firmie oraz porównać uzyskane wyniki z danymi ogólnopolskimi.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z badaniem zaangażowania w pracę.

dowiedz się więcej


Więcej informacji na temat badań postaw pracowników przeczytają państwo na specjalistycznej platformie badaniaHR.pl