Badania HR

Badanie stresu zawodowego

Nadmierny stres zawodowy stanowi czynnik bardzo niekorzystnie wpływający na pracę organizacji. Może nie tylko zniszczyć zdrowie pracownika, lecz również przyczynić się do zmniejszenia poziomu efektywności i produktywności w firmie.

Dla efektywnego zarządzania personelem kluczowa jest wiedza o tym, gdzie w procesie pracy pojawiają się czynniki stresogenne. Pozwala to eliminować występujące w organizacji stresory zawodowe, jak i zapobiegać pojawianiu się niesprzyjających czynników środowiska w przyszłości. Zdobyciu takiej wiedzy służy kwestionariusz oceny poziomu stresu zawodowego Sedlak & Sedlak, pozwalający na wykrywanie czynników stresogennych w następujących obszarach:
  • relacje interpersonalne,
  • organizacja pracy,
  • zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika,
  • poczucie kontroli i autonomii przy pracy,
  • obciążenie pracą,
  • możliwość samorealizacji
  • konflikt wartości,
  • stan zdrowia pracownika,
  • fizyczne zagrożenia i warunki pracy.


Zapraszamy do bliższego zapoznania się z oceną poziomu stresu zawodowego.

dowiedz się więcej


Więcej informacji na temat badań postaw pracowników przeczytają państwo na specjalistycznej platformie badaniaHR.pl