Badania HR

Badanie satysfakcji z pracy

Badanie to cieszy się największą popularnością spośród badań postaw i opinii pracowników. Realizowane jest najczęściej za pośrednictwem powtarzanej cyklicznie ankiety pracowniczej.

Systematyczna diagnoza satysfakcji pracowników pozwala między innymi identyfikować czynniki negatywnie wpływające na pracę i nastroje personelu. Pośrednio jest również doskonałym narzędziem wspomagającym pracę w takich obszarach jak postrzeganie organizacji na rynku pracy i employer branding. Badanie to pomaga zidentyfikować grypy niezadowolonych pracowników i efektywnie działać w celu poprawy tej sytuacji. Przyczynia się również do zebrania pomysłów na zmiany i ulepszenia procesu pracy.

Satysfakcja z pracy opisuje to, jak pracownik czuje się w swoim środowisku pracy. Na poziomie poznawczym poziom satysfakcji wynika z różnicy pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami pracownika a realną sytuacją. Oczekiwania pracowników odnoszą się do wielu różnych aspektów środowiska pracy. Są związane zarówno ze sposobem zarządzania i wynagradzania, jak i panującą w firmie atmosferą.

Sedlak & Sedlak realizuje badania satysfakcji pracowników przy wykorzystaniu kwestionariusza umożliwiającego porównanie poziomu satysfakcji w firmie do norm ogólnopolskich. Pytania kwestionariusza obejmują następujące zagadnienia:
  • ocena współpracy z przełożonymi,
  • ocena postrzegania firmy na rynku,
  • ocena zadowolenia z płacy i świadczeń,
  • ocena samodzielności w pracy,
  • ocena poczucia przynależności do firmy,
  • ocena zarządzania  pracą,
  • ocena współpracy z innymi pracownikami.


Zapraszamy do bliższego zapoznania się z badaniem satysfakcji z pracy.

dowiedz się więcej


Więcej informacji na temat badań postaw pracowników przeczytają państwo na specjalistycznej platformie badaniaHR.pl