Strona główna

Badania HR

Monitorowanie tego, co dzieje się w przedsiębiorstwie jest najlepszym środkiem zapobiegania niepożądanym zjawiskom, takim jak spadek wydajności pracy czy odchodzenie z firmy cennych specjalistów. Pełnych i obiektywnych danych na ten temat dostarczyć mogą jedynie profesjonalne badania, pozwalające zidentyfikować obszary działania firmy, które wymagają poprawy.

W firmie Sedlak & Sedlak promujemy HR oparty na faktach. Jesteśmy przekonani co do konieczności opierania polityki personalnej na rzetelnej i aktualnej wiedzy zarówno z zewnątrz, jak i z wnętrza organizacji. Uważamy, że decyzje podejmowane w obszarze zarządzania personelem są dziś jednymi z kluczowych w każdej organizacji, dlatego wymagają rzetelnych analiz oraz uzasadnienia w faktach. Aby w tym pomóc, udostępniamy Państwu platformę badaniaHR.pl, pozwalającą zrealizować kompleksowe badania postaw i opinii pracowników.

Badania to nasza pasja. Dla naszych klientów prowadzimy badania dostarczające im potrzebnej wiedzy pozwalającej spojrzeć na firmę z perspektywy pracownika oraz porównać wyniki uzyskane w organizacji do ogólnopolskich norm. Decydując się na badanie postaw i opinii dowiedzą się Państwo jak pracownicy oceniają:

  • pozycję firmy na rynku,
  • organizację oraz jej słabe i mocne strony,
  • kompetencje kadry zarządzającej,
  • współpracę i komunikację między poszczególnymi działami,
  • warunki pracy i nastroje w firmie,
  • system wynagrodzeń i system motywowania,
  • możliwość rozwoju zawodowego i awansu.

Powyższa lista to tylko niektóre z możliwych celów badania. Standardowo obejmują one główne obszary działania firmy (ogólną ocenę firmy, motywację i satysfakcję pracowników, relacje interpersonalne, komunikacje, rozwój zawodowy). Szczegółowy zakres badania zawsze określamy we współpracy z Klientem tak, aby w sposób optymalny dostosować się do potrzeb biznesowych firmy.

Realizujemy projekty w całej Polsce. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice i Śląsk, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Rzeszów , Łódź – badamy opinie pracowników niezależnie od tego gdzie znajduje się Państwa firma. Badania wykonujemy zarówno przy użyciu ankiet elektronicznych (metoda online), jak i tradycyjnych (metoda papier-ołówek). Więcej informacji znajdą Państwo na naszej platformie badaniaHR.pl oraz kontaktując się z naszymi konsultantami: kontakt@badaniaHR.pl lub tel. 12 625 59 12.