Doradztwo płacowe

Audyt systemu wynagradzania

Audyt systemu wynagradzania to szczegółowa analiza reguł i zasad wynagradzania funkcjonujących w firmie. Pozwala określić obszary wymagające korekty lub udoskonalenia. Celem nadrzędnym jest sprawdzenie na ile aktualny system wynagradzania jest skuteczny i wpływa na wzrost zysków przedsiębiorstwa. Zakres prac i analiz każdorazowo dostosowany jest do specyfiki konkretnej organizacji.

Korzyści:
  • uzyskanie rzetelnej i bezstronnej oceny skuteczności systemu wynagradzania,
  • uzyskanie wiedzy o wewnętrznej spójności i sprawiedliwości wynagradzania,
  • uzyskanie specjalistycznej opinii prawnej nt. dokumentów regulujących politykę wynagradzania w firmie,
  • uzyskanie wiedzy o konkurencyjności oferowanych stawek wynagrodzeń
  • i zgodności polityki płacowej z praktyką rynkową,
  • uzyskanie wytycznych co do ewentualnych zmian.

Jeżeli zależy Państwu na usprawnieniu systemu wynagradzania lub wprowadzeniu nowych zasad – zachęcamy do współpracy. Szczegółowy opis usługi, jej przebieg oraz czas realizacji znajdą Państwo na wynagrodzenia.pl