Doradztwo HR

Assessment Center

Zdaniem ekspertów jest to najbardziej obiektywna i trafna metoda oceny predyspozycji zawodowych. Umożliwia nie tylko sprawdzenie wiedzy teoretycznej, ale dzięki zastosowaniu technik symulacyjnych pozwala na weryfikację umiejętności praktycznych. Istotą Assessment Center są zadania, w trakcie których uczestnicy muszą sobie radzić w sytuacjach, jakie rzeczywiście mogą im się przydarzyć w pracy. W tym czasie zespół naszych konsultantów ocenia sposób podejmowania przez grupę decyzji i ocenia poszczególnych uczestników m.in. w zakresie umiejętności negocjacyjnych, kreatywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, itp. Ocena dotyczy także tzw. miękkich kompetencji, które decydują o umiejętności współpracy z ludźmi.

Metoda Assessment Center daje zdecydowanie najpełniejszy obraz kompetencji pracowników.

Polecamy jej stosowanie w trakcie:
  • rekrutacji na najwyższe stanowiska,
  • oceny potencjału zawodowego pracowników,
  • projektowania ścieżek rozwoju zawodowego,
  • audytu personalnego.

Assessment Center:
  • dostarcza obiektywnych informacji o kompetencjach ocenianych osób,
  • umożliwia praktyczne sprawdzenie deklarowanych umiejętności,
  • jest cennym źródłem informacji o pracownikach,
  • pozwala wyznaczyć optymalne ścieżki rozwoju zawodowego.


Dowiedz się więcej:


Jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami o Assessment Center, Development Center zapraszamy do kontaktu