Doradztwo płacowe

Analiza porównawcza wynagrodzeń menedżerów

Polityka wynagradzania wyższej kadry zarządzającej ma istotny wpływ na wyniki całej organizacji. Ważne jest, aby pakiet wynagrodzeń mobilizował ich do maksymalizacji wartości firmy, którą zarządzają oraz był konkurencyjny w stosunku do innych firm.
W ramach współpracy oferujemy Państwu wykonanie benchmarku wynagrodzeń menadżerów do wybranej grupy odniesienia. Odpowiedni poziom wynagrodzeń pozwoli nie tylko na przyciągnięcie, ale również zatrzymanie dobrych menedżerów w spółce.

Korzyści:
  • obiektywne porównanie Państwa systemu wynagradzania do firm konkurencyjnych,
  • uzyskanie wiedzy o stawkach wynagrodzeń oferowanych w porównywalnych spółkach pod względem: zysku netto, przychodów, aktywów, zatrudnienia itp.,
  • uzyskanie wiedzy o konkurencyjności oferowanych stawek wynagrodzeń
  • i zgodności polityki płacowej z praktykami rynkowymi.


Szczegółowy opis usługi, jej przebieg oraz czas realizacji znajdą Państwo na wynagrodzenia.pl