Wskaźniki HR

Absencja

W Polsce z roku na rok liczba dni absencji wzrasta. Przekłada się to bezpośrednio na wynik finansowy firm.
Warto więc na bieżąco monitorować takie kwestie jak:

Porównując informacje o średniej liczbie dni absencji chorobowej przypadającej na pracownika na tle rynku, zyskujemy odpowiedź, czy absencja w firmie faktycznie jest problemem. Zestawiając na tej zasadzie 8 wskaźników z obszaru absencji, otrzymujemy system monitorowania nieobecności w pracy. Dzięki niemu będziemy mogli w łatwiejszy sposób zdiagnozować przyczyny poszczególnych rodzajów absencji i łatwiej im zapobiegać.

Więcej informacji na temat 8 wskaźników absencji znajdą Państwo na portalu: wskaźnikiHR.pl


Zapraszamy do corocznego badania wskaźnikiHR w ramach którego mogą Państwo zmierzyć 43 wskaźniki
(w tym 8 dotyczących absencji).

dowiedz się więcej