Przybornik HR

Zarobki menedżerów

„Zarobki menedżerów” to narzędzie online umożliwiające łatwy dostęp do informacji o wynagrodzeniach członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW.

Dzięki narzędziu uzyskają Państwo informacje o:
  • indywidualnych wynagrodzeniach ok. 1 500 członków zarządów i ok. 2 500 członków rad nadzorczych,
  • nakładach przeznaczonych na fundusze wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych,
  • wynikach finansowych ok. 360 spółek notowanych na GPW, tj. przychody, zysk netto, zysk na akcję, kapitalizacja rynkowa i inne,
  • strukturze akcjonariatu,
  • ilość akcji w posiadaniu poszczególnych osób zarządzających i nadzorujących.