Analizy rynku pracy

Wskaźniki rynku pracy

Ciągłe zmiany na rynku pracy zwiększają zapotrzebowanie przedsiębiorstw na bieżące informacje dotyczące sytuacji gospodarczej. Rzetelna wiedza i fakty to podstawa skutecznych decyzji związanych z rynkiem pracy.

Aby zapewnić Państwu dostęp do aktualnych danych polecamy analizy w zakresie:

  • wydajności pracy,
  • absencji chorobowej,
  • wskaźników zatrudnienia,
  • wskaźników aktywności ekonomicznej,
  • kosztów pracy.