Strona główna

Sedlak & Sedlak | Legal – obsługa prawna
Mimo upływu 30 lata pracy doradczej w branży HR nadal się rozwijamy. Z przyjemnością informujemy o otwarciu nowego obszaru wsparcia dla Państwa: Działu prawa pracy.

Dział ten będzie skupiał się na obsłudze prawnej Pracodawców we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników i zarządzaniem sprawami HR.

Jest to kolejny ważny etap rozwoju marki Sedlak & Sedlak.

Nad najwyższą jakością merytoryczną usług prawniczych rozszerzającego się zespołu prawnego Sedlak & Sedlak będzie czuwał – obejmujący funkcję Partnera Zarządzającego – dr Karol Kulig – radca prawny, specjalista prawa pracy z blisko 10 - letnim doświadczeniem prawniczym, prawnik niestereotypowy, łączący doświadczenie pracy w kancelarii z niezwykle cennym podejściem biznesowym.


  • ANALIZY PRAWNE - Sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących praw i obowiązków pracodawców i pracowników w obecnej sytuacji. Sporządzanie analiz dotyczących obowiązku wypłaty wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy przez pracowników w związku z zagrożeniem epidemicznym.

  • OPRACOWANIE ZMIAN DO WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PŁACOWYCH – Opracowanie oraz wdrożenie zmian w wewnętrznych dokumentach płacowych mających na celu złagodzenie skutków zagrożenia dla firmy.

  • ORGANICZNIE KOSZTÓW PRACY – możliwości wykorzystania urlopów wypoczynkowych zaległych i bieżących oraz urlopów bezpłatnych, umorzenia i odroczenia płatności ZUS, wykorzystanie Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  • NEGOCJACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI – Renegocjacje układów zbiorowych, zawieranie porozumień na czas kryzysu gospodarczego.

  • PRZEPROWADZENIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH - Doradztwo prawne oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trakcie procesu zwolnień grupowych.

  • REKOMPENSATY POEPIDEMICZNE - Opracowanie dokumentów modyfikujących stale lub czasowo warunki umów o pracę. Doradztwo płacowe oraz prawne w zakresie zaproponowania pracownikom zmian w zbiorowych i indywidualnych warunkach wynagradzania i przyznania rekompensat (bonifikat) w przypadku ustąpienia zagrożenia epidemicznego.

  • DORADZTWO PRAWNE I RENEGOCJACJE - Doradztwo płacowe oraz wsparcie prawne w kwestiach indywidualnych i zbiorowych renegocjacji warunków wynagradzania pracowników.

  • SPORY PRACOWNICZE - Reprezentacja w sądowych sporach pracowniczych.

Staramy się wypracować rozwiązania ratunkowe dla firm jednocześnie wykazując się społeczną odpowiedzialnością.W odpowiedzi na bardzo wiele zapytań dotyczących kryzysowego zarządzania sprawami
kadrowo – płacowymi oraz uzyskania wsparcia prawnego, przygotowaliśmy dla Państwa

Specjalną ofertę wsparcia prawnego w związku z epidemią COVID- 19