Strona główna

Cytaty

"Z całą pewnością sześć tysięcy lat temu człowiek, który kierował budową piramidy Cheopsa, wiedział więcej od współczesnego dyrektora". (Peter F. Drucker)

"Można powiedzieć bez zbytniej przesady, że z tego, co mieści się dziś zazwyczaj w programie nauczania szkoły średniej, najbardziej bliskie zawodowemu przygotowaniu do zarządzania jest pisanie wierszy i krótkich opowiadań. A to dlatego, że uczy wypowiadania się, uczy słów i ich znaczenia, a przede wszystkim daje praktykę w pisaniu. Można też powiedzieć, że nic by tak nie pomogło przygotować młodego człowieka do zarządzania, jak odrodzenie wielce czcigodnej praktyki wygłaszania obrony jakiejś tezy - tyle, że powinno to być częstą, normalną, stałą częścią nauki w szkole średniej, a nie czymś, co trafia się raz i to na koniec nauki". (Peter F. Drucker)

"Nie ma większego zagrożenia dla wolnej gospodarki, niż wrogość zatrudnionych wobec zysku". (Peter F. Drucker)

"Zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka. Nie można zatrudnić rąk do pracy, razem z nimi przychodzi ich właściciel". (Peter F. Drucker)

"Ludzie są do siebie podobni bez względu na rodzaj pracy, jaki wykonują, bez względu na to, czy są pracownikami wykwalifikowanymi czy też niewykwalifikowanymi, robotnikami w produkcji, czy urzędnikami na pensji, wysokiej klasy specjalistami czy szeregowymi pracownikami. Różnią się od siebie rodzajem wykonywanej pracy, wiekiem, płcią, wykształceniem, - ale zawsze, co ma znaczenie podstawowe, pozostają jednostkami ludzkimi z ludzkimi potrzebami i motywacjami". (Peter F. Drucker)

"Ze wszystkich zasobów ekonomicznych najmniej sprawnie użytkuje się zasoby ludzkie, a największa szansa poprawy wydajności ekonomicznej tkwi w podniesieniu efektywności pracy ludzkiej". (Peter F. Drucker)

"Większość zarządów odkryła, że zapotrzebowanie na dobre kadry rośnie szybciej niż mogą ich nastarczyć choćby najlepsze programy ich rozwoju". (Peter F. Drucker)

"W większości biznesów menedżerowie stanowią zasoby najkosztowniejsze, te, które zużywa się najszybciej i te które należy stale odnawiać. Trzeba wielu lat, żeby zbudować zespół zarządu; ale żeby go zniszczyć, wystarczy krótki okres złych rządów". (Peter F. Drucker)

"W zarządzaniu menedżerami trzeba rozwiązywać podstawowe problemy porządku, struktury, bodźców i przywództwa w przedsiębiorstwie. Menedżerowie to podstawowe zasoby przedsiębiorstwa a zarazem najrzadsze". (Peter F. Drucker)

"Podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest stopa wzrostu zasobów umysłowych, a więc tempo, w jakim dany kraj produkuje ludzi z wyobraźnią i poczuciem perspektywy, ludzi wykształconych, z umiejętnociami teoretycznymi i analitycznymi". (Peter F. Drucker)

"Jedyne "zasoby" zdolne do powiększania się - to zasoby ludzkie. Wszystkie inne podlegają prawom mechaniki. Można je wykorzystywać lepiej lub gorzej, ale nie mogš one dać więcej, niż suma tego, co włożono". (Peter F. Drucker)

"W gospodarce opartej na konkurencji sukces biznesu, ba więcej, jego przetrwanie, zależy od klasy i wydajności menedżerów. Ba, ich klasa i wydajność są jedyną skuteczną przewagą , jaką w takiej gospodarce przedsiębiorstwo może osiągnąć". (Peter F. Drucker)

"Biznes tworzą i biznesem zarządzają ludzie. Nie rządzą nim żadne siły". (Peter F. Drucker)

"Andrew Carnegie, ojciec amerykańskiego przemysłu stalowego, wybrał na swoje epitafium: Tu leży człowiek, który wiedział, jak ściągnąć do pracy u siebie ludzi lepszych niż on sam". (Peter F. Drucker)

"Kierownik skuteczny podejmuje decyzje personalne nie po to, by zminimalizować słabości, lecz po to, by zmaksymalizować tkwiące w ludziach siły". (Peter F. Drucker)

"Skuteczny menedżer dobywa produktywność z sił ludzkich. Wie, że nie można budować na słabościach. Żeby coś osiągnąć, trzeba spożytkować cały dostępny zasób sił - kolegów, przełożonych i swoich własnych". (Peter F. Drucker)

"Skuteczni menedżerowie, których w życiu poznałem, różnili się bardzo między sobą temperamentem i zdolnościami, tym co robili i jak robili, osobowościami, wiedzą, zainteresowaniami - w sumie niemal wszystkim, co różni od siebie jednostki ludzkie. Łączyło ich jedno - umieli doprowadzić do zrobienia tego, co należy". (Peter F. Drucker)

"Pracy umysłowej nie określa jej ilość ani jej koszty, lecz wyniki. I dlatego wielkość zespołu i ogrom pracy kierowniczej nie mówią nic". (Peter F. Drucker)

"Dwustu ludzi może oczywiście wykonać o wiele większą robotę niż jeden człowiek. Nie oznacza to jednak, że mogą oni zrobić więcej i wnieść większy wkład". (Peter F. Drucker)

"Być skutecznym - oto właściwe zajęcie dla szefa". (Peter F. Drucker)