Strona główna

Cytaty

"Ciekawą rzeczą dotyczącą życia umysłowego jest to, jak rzadko jesteśmy zbici z tropu". (Daniel Kahneman)

"Za często – o wiele za często – jesteśmy skłonni odrzucać pogląd, że w życiu wiele rzeczy jest kwestią czystego przypadku". (Daniel Kahneman)

"Świat istniejący w naszej głowie nie jest dokładną repliką rzeczywistości; nasze oczekiwania na temat częstotliwości konkretnych zdarzeń są zniekształcone przez częstość i emocjonalną intensywność przekazów, z którymi się spotykamy". (Daniel Kahneman)

"sukces = talent + szczęście; ogromny sukces = trochę więcej talentu + mnóstwo szczęścia". (Daniel Kahneman)

"Przy udziale szczęścia kilka ryzykownych decyzji może sprawić, że nieodpowiedzialnego lidera otoczy blask nieomylnej intuicji". (Daniel Kahneman)

"Jak się okazuje, dyrektorzy zarządzający mają wpływ na wyniki spółek, jednak efekt ten jest znacznie mniejszy, niżby to wynikało z lektury gazet ekonomicznych". (Daniel Kahneman)

"Co więcej, złudzenia trafności i umiejętności znajdują oparcie w niezwykle silnej kulturze zawodowej. Wiemy, że ludzie potrafią z niezachwianą pewnością tkwić w najbardziej absurdalnym przekonaniu, jeżeli czują przy tym wsparcie społeczności podobnie myślących osób". (Daniel Kahneman)

"…jeśli coś z perspektywy czasu wydaje się logiczne dzisiaj, to znaczy, że było do przewidzenia wczoraj. Złudzenie, że rozumiemy przeszłość, rozbudza w nas nadmierną wiarę w umiejętność przewidywania przyszłości". (Daniel Kahneman)

"Myśl, że o poważnych wydarzeniach historycznych decyduje ślepy traf, jest dogłębnie szokująca, jednak bezspornie prawdziwa". (Daniel Kahneman)

"Zrobiliśmy postęp: od metody "kompletnie bezużytecznej" doszliśmy do "umiarkowanie przydatnej". (Daniel Kahneman)

"…subiektywna pewność, z jaką ludzie odbierają własne intuicje, nie jest miarodajnym wskaźnikiem ich trafności. Inaczej mówiąc, nie ufaj nikomu, kto cię zapewnia, że można wierzyć jego zdaniu – nawet jeśli taką osobą jesteś ty". (Daniel Kahneman)

"Chodzi o słynną uwagę Donalda Rumsfelda, sekretarza obrony USA, który powiedział: „Istnieją znane rzeczy wiadome – kiedy wiemy, że coś wiemy. Istnieją też znane niewiadome – kiedy wiemy, że czegoś nie wiemy. Ale istnieją również nieznane niewiadome. To te rzeczy, o których nie wiemy, że ich nie wiemy". (Daniel Kahneman)

"Zdania w rodzaju „Nigdy nie zapomnę…” albo „To dla nas ważna chwila” należy traktować jako obietnice albo prognozy, które nie muszą się sprawdzić – i często się nie sprawdzają – nawet gdy są wypowiadane z największą szczerością. Kiedy mówimy, że nigdy o czymś nie zapomnimy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że za dziesięć lat nie będziemy o tym pamiętać". (Daniel Kahneman)

"Jeśli wymagasz od robotnika, by ci poświęcił czas i energię ustal jego płacę tak, by nie maił kłopotów finansowych. To się opłaca". (Henry Ford)

"Jeśli człowiek ma zamiar do końca życia pozostać pracownikiem fizycznym, to powinien równo z wybiciem godziny szesnastej zapominać o swojej pracy. Natomiast jeśli zamierza piąć się wzwyż, wówczas wybicie godziny szesnastej powinno być dlań sygnałem do myślenia". (Henry Ford)

"Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem". (Henry Ford)

"Henry Ford – wynajął kiedyś eksperta w dziedzinie wydajności pracy, żeby ocenił jego firmę. Po paru tygodniach ekspert wrócił do Forda. Jego ocena była nadzwyczaj pochlebna, z wyjątkiem jednego słabego punktu. – To tamten człowiek w hali – naskarżył ekspert – Kiedy przechodzę przez jego gabinet, widzę, że leży on wyciągnięty z nogami na biurku i zażywa drzemki. On marnuje pańskie pieniądze, panie Ford. – Ach, ten człowiek – odpowiedział Ford – Kiedyś wpadł na pomysł, dzięki któremu zaoszczędziliśmy miliony dolarów. A jego nogi znajdowały się wtedy dokładnie w tym samym miejscu co teraz". (Henry Ford)

"Ambicją pracodawcy, jako przywódcy, powinno być płacenie lepszych zarobków, niż w którymkolwiek podobnym przedsiębiorstwie, a ambicją robotnika powinno być umożliwienie tego". (Henry Ford)

"Przywództwo jest tym aspektem zarządzania, który pozwala menedżerowi przekonywać innych, by entuzjastycznie dążyli do określonych celów". (Lester R. Bittel)

"Zysk dla organizacji jest jak tlen dla istoty ludzkiej: jest niezbędny do życia, ale nie jest jej celem. Zysk nie stanowi racji bytu czy przyczyny biznesu, lecz sprawdzian jego wartości". (Peter F. Drucker)