Przybornik HR

Zarobki w Polsce

Na portalu wynagrodzenia.pl znajdą Państwo dane na temat wynagrodzeń w Polsce.

Dane GUS o wynagrodzeniach w Polsce:

 • przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw,
 • przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej,
 • płaca minimalna,
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach i województwach.
Dane Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń:

 • wynagrodzenia w miastach i regionach,
 • wynagrodzenia w działach,
 • wynagrodzenia w branżach,
 • wynagrodzenia na szczeblach i stanowiskach,
 • przekrojowe dane o wynagrodzeniach.
Moja Płaca - zarobki na stanowiskach:

 • w firmach różnej wielkości,
 • w firmach z kapitałem polskim/zagranicznym,
 • w regionach,
 • w wybranych miastach czy województwach,
 • w zależności od wykształcenia, wieku i stażu pracy.