Zaproszenie do raporty Sedlak & Sedlak 2017
Analizy rynku pracy

Koszty pracy

Dostęp do danych na temat kosztów pracy ma kluczowe znaczenie dla efektywnego prowadzenia polityki kadrowej firmy. Analizy te są szczególnie przydatne w momencie podejmowania decyzji o zwiększaniu lub redukcji zatrudnienia, otwieraniu nowego oddziału czy wyborze lokalizacji firmy.

Dzięki naszym analizom mogą Państwo:
  • określić udział kosztów pracy w budżecie firmy,
  • kontrolować wielkość kosztów pracy,
  • zmniejszyć koszty rekrutacji pracowników,
  • zarządzać wydatkami związanymi z absencją pracowników,
  • porównać własne koszty z innymi firmami z branży i/lub regionu.


Na stronach rynekpracy.pl znajdą Państwo szereg publikacji dotyczących kosztów pracy w Polsce i na świecie: