Doradztwo HR

Budowanie ścieżek karier

Budowanie ścieżek karier w organizacji to jeden z kluczowych czynników decydujących o jej przyszłości. Aby odnosić sukcesy rynkowe, trzeba zapewnić pracownikom możliwość rozwoju i samorealizacji. Tylko w ten sposób organizacja może w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników. Aby tak się stało, konieczne jest zbudowanie systemu awansu zawodowego. Jego trzon stanowią ścieżki karier.


Dlaczego warto wdrażać ścieżki karier?

Korzyści dla firmy:

  • szybszy rozwój organizacji i lepsze wyniki,
  • mniejsza rotacja i niższe koszty rekrutacji,
  • coraz lepiej wykwalifikowana kadra,
  • większe zaangażowanie i lojalność pracowników.

Korzyści dla pracowników:
  • jasno określone kryteria awansu,
  • większa satysfakcja z pracy,
  • większe poczucie wpływu na firmę,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji.


Jeżeli rozważają Państwo wdrożenie programu ścieżek karier zapraszamy do kontaktu


Dowiedz się więcej: