Sedlak & Sedlak
Zmieniamy świat na lepszy

Raport o łącznych korzyściach z pracy
-Total Rewards Statement

Raport o łącznych korzyściach z pracy (Total Rewards Statement) to spersonalizowany dokument zawierający szczegółowe informacje o nakładach na wynagrodzenie związanych z zatrudnieniem danego pracownika.


WSKAZANIA

Przekazanie pracownikom dokumentu Total Rewards Statement jest polecane wszystkim pracodawcom, którzy chcą uświadomić pracowników, jaki pakiet świadczeń oferują. Zatrudnieni bardzo często nie mają wiedzy o wszystkich korzyściach, jakie otrzymują z pracy i wszystkich kosztach, jakie ponosi pracodawca z tego tytułu. Jako wynagrodzenie postrzegają jedynie to, co wpływa co miesiąc na ich konto bankowe.


KORZYŚCI

Poinformowanie pracowników o łącznych korzyściach z pracy pozytywnie wpływa na ich motywację oraz satysfakcję z pracy. Ponadto, dzięki przekazaniu raportu, pracodawca buduje swój pozytywny obraz wśród pracowników.


PRZEBIEG PROJEKTU

  • inwentaryzacja wszystkich narzędzi nagradzania występujących w organizacji*,
  • wybór narzędzi nagradzania, które zostaną zaprezentowane pracownikom w raporcie,
  • przygotowanie arkusza do zbierania danych o wynagrodzeniach,
  • wybór sposobu prezentacji danych,
  • przygotowanie raportu o łącznych korzyściach z pracy w wersji elektronicznej (pdf) lub tradycyjnej (papierowej).

KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU

Szacunkowy czas realizacji projektu to 8-11 tygodni (od podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt przygotowania indywidualnych raportów dla pracowników uzależniony jest od wielkości firmy oraz liczby narzędzi nagradzania, które zostaną w nim zaprezentowane.


*W 2015 roku opracowaliśmy polską adaptację koncepcji Total Rewards, w której wyodrębniliśmy 206 narzędzi nagradzania dostępnych na polskim rynku pracy.

rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl badaniaHR.pl wskaznikiHR.pl
Moja Płaca | Kalkulator wynagrodzeń | Wynagrodzenia według GUS | Mapa rynku pracy | Wynagrodzenia w spółkach giełdowych | Raporty o rynku pracy