Sedlak & Sedlak
Zmieniamy świat na lepszy

Kluby płacowe

Kluby płacowe są to inicjatywy przedsiębiorstw należących najczęściej do tej samej branży lub działających w tym samym regionie. Są one organizowane z potrzeby bezpiecznego pozyskania dokładnych informacji o wynagrodzeniach w specyficznej grupie przedsiębiorstw. Członkostwo w Klubie umożliwia również wymianę wiedzy i doświadczeń.


Członkowie klubu dobrowolnie zobowiązują się udostępniać informacje o wynagrodzeniach w celu przygotowania klubowego raportu płacowego. Przeglądy wynagrodzeń prowadzone na użytek klubu zazwyczaj mają charakter anonimowy i nie są udostępniane innym podmiotom. Członkowie decydują o tym jak ma być wykonane badanie wynagrodzeń, uzgadniają zakres analizowanych danych oraz termin ich zbierania od firm stowarzyszonych. Samo badanie wynagrodzeń jest organizowane i wykonywane przez niezależną firmę zewnętrzną, która gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przekazanych danych płacowych oraz dba o przestrzegania wspólnie ustalonych reguł prowadzenia Klubu.


Członkowie klubu sami finansują jego działanie. Opłacane składki służą pokryciu kosztów obsługi administracyjnej oraz kosztów przeglądów wynagrodzeń.

rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl badaniaHR.pl wskaznikiHR.pl
Moja Płaca | Kalkulator wynagrodzeń | Wynagrodzenia według GUS | Mapa rynku pracy | Wynagrodzenia w spółkach giełdowych | Raporty o rynku pracy