Arkadiusz Nowak

Polfa Lublin S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szef działów personalnych w Perła - Browary Lubelskie S.A., Browar Łomża Sp. z o.o. oraz Ambra S.A. Od początku 2006 roku kierownik działu personalnego w POLFA-LUBLIN S.A., a od lipca 2008 roku Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji w tej firmie. Posiada duże doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemowych rozwiązań HR, w szczególności systemów wynagradzania. Szczególne zainteresowania kieruje w stronę efektywnych systemów premiowych. Budował od podstaw służby personalne w kilku firmach, dostosowując ich organizację do realizowanej strategii personalnej. W trakcie kariery zawodowej koordynował procesy restrukturyzacyjne w obszarze zatrudnienia i płac, zdobywając doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi a ostatnio również radą pracowników. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Doświadczony trener prawa pracy. Z racji wcześniejszego wykształcenia (technik żywienia) i zamiłowania, znaczną część wolnego czasu poświęca na doskonalenie zdolności kulinarnych.