Sedlak & Sedlak
Zmieniamy świat na lepszy

Budowa systemu premiowania

System premiowania jest jednym z kluczowych narzędzi wpływania na efektywność pracowników. Właściwie ustalona premia koncentruje działania pracowników na  celach ważnych dla organizacji, stymulując pożądane z punktu widzenia firmy zachowania. Kluczem do zbudowania skutecznego systemu premiowania jest stworzenie właściwych kryteriów oceny pracy.

Oprócz kompleksowego systemu premiowania dla całej firmy, możliwe jest również stworzenie systemu wyłącznie dla wybranej grupy pracowników. Najczęściej systemy takie stosuje się w przypadku handlowców, pracowników produkcyjnych czy inżynierów.


WSKAZANIA

Potrzeba posiadania poprawnie działającego systemu premiowania dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. Jest to rozwiązanie dla firm, które chcą uzależnić wysokość wypłacanych wynagrodzeń od rzeczywistych wyników pracowników. Najczęstszym powodem wprowadzenia systemu premiowania jest chęć obniżenia kosztów pracy. Szczególnie w dzisiejszej, niestabilnej sytuacji rynkowej sprawdzają się elastyczne rozwiązania płacowe, gdzie wydatki na wynagrodzenia odpowiadają efektom osiąganym przez firmę czy poszczególnych pracowników.


KORZYŚCI

Skuteczny system premiowania znacznie poprawia konkurencyjność przedsiębiorstwa, gdyż poziom wynagrodzeń powiązany jest ze stopniem realizacji celów. Najważniejsze jest tu  sformalizowanie związku między wysokością wynagrodzeń a osiąganiem celów ważnych dla firmy. Takie skonstruowanie systemu, wiążące płace z wynikami pracy, podnosi motywację pracowników do koncentrowania swoich działań na obszarach ważnych dla pracodawcy. Prowadzi to również do obniżenia kosztów pracy.


PRZEBIEG PROJEKTU

  • zapoznanie się z aktualną sytuacją firmy oraz wstępna diagnoza systemu wynagrodzeń (analiza dokumentacji, opisów stanowisk, konsultacje z przedstawicielami firmy),
  • szczegółowa analiza dotychczasowych narzędzi premiowania w firmie,
  • ustalenie ogólnej wizji i podstawowych założeń systemu premiowania (filozofia premiowania, podstawowe reguły, sposób naliczania premii itd.),
  • ustalenie zasad funkcjonowania systemu premiowania (wybór mierników oceny, określenie sposobu pomiaru wyników pracy, ustalenie poziomu celów premiowych, skonstruowanie skali ocen wyników),
  • dopracowanie systemu pod względem technicznym (ustalenie mechanizmu naliczania premii, zasad jej dystrybucji, stworzenie regulaminu premiowania),
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników objętych nowym systemem premiowania oraz dla osób administrujących systemem,
  • wdrożenie rozwiązań oraz przygotowanie raportu końcowego z projektu.


EFEKT KOŃCOWY

Prawidłowy system premiowania jest podstawowym elementem skutecznego systemu motywacyjnego. Poza wpływem na poziom motywacji równie ważną korzyścią posiadania spójnego systemu premiowania jest optymalizacja kosztów pracy. Osiąga się ją dzięki skorelowaniu wysokości wynagrodzeń z efektami pracy, wydajnością przedsiębiorstwa czy wynikami poszczególnych jednostek organizacyjnych.


KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU

Szacunkowy czas realizacji projektu to 12 tygodni (od podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt wdrożenia kompleksowego systemu premiowania uzależniony jest od wielkości firmy, zakresu analiz i stopnia złożoności systemu.

rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl badaniaHR.pl wskaznikiHR.pl
Moja Płaca | Kalkulator wynagrodzeń | Wynagrodzenia według GUS | Mapa rynku pracy | Wynagrodzenia w spółkach giełdowych | Raporty o rynku pracy