Sedlak & Sedlak
Zmieniamy świat na lepszy

Badanie kompetencji menadżerskich

Firma może skutecznie stymulować wzrost kompetencji menadżerskich wśród swojej kadry tylko w tedy, gdy posiada pełny, rzetelny i aktualny obraz stanu faktycznego oraz jasno wskazane obszary wymagające rozwoju lub poprawy. Zdobyciu lub poszerzeniu takiej wiedzy służy badanie kompetencji menadżerskich.


Ocena pracy kadry kierowniczej  przez pracowników firmy jest doskonałym uzupełnieniem innych procesów ewaluacyjnych. To podwładni najwięcej wiedzą o swoich kierownikach, dlatego ich opinie w tym zakresie są szczególnie cenne i wiarygodne.


Kwestionariusz oceny kompetencji menadżerów umożliwia pomiar zadowolenia pracowników z takich obszarów pracy personelu zarządzającego jak:

  • motywowanie i angażowanie pracowników,
  • porozumiewanie się i przekazywanie informacji,
  • ewaluacja pracy pracowników,
  • skuteczność zadaniowa,
  • planowanie i organizowanie pracy.

Więcej na temat kluczowych kompetencji menadżerskich i ich pomiaru przeczytają państwo na specjalistycznej platformie dedykowanej realizacji badań postaw i opinii pracowników – badaniaHR.pl

rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl badaniaHR.pl wskaznikiHR.pl
Moja Płaca | Kalkulator wynagrodzeń | Wynagrodzenia według GUS | Mapa rynku pracy | Wynagrodzenia w spółkach giełdowych | Raporty o rynku pracy